Laatst gewijzigd: 13.10.12

Alle inhoud mag vrij worden overgenomen voor zover er geen auteursrecht van derden van toepassing is.

Het menu Biblio bevat zelfgemaakte beknopte overzichten en teksten, deze zijn vrij te vermeningvuldigen.  Het overzicht Press daarentegen dient met de nodige voorzichtigheid te worden herbruikt, daar dit een persoverzicht is m.b.t. de projecten die je in het projectoverzicht Career kan situeren.  Links tot slot behoeft geen nadere uitleg.


Trevor Tommeleyn
tommeleyn.be © 2012